Contact
071 5890221

Bereikbaar van 8:30-17:00 uur

Enkel (verzwikking)

Anatomie: art. tibiofibularis: zowel proximaal als distaal een strak gewricht (amphiartrosis), door  de membrana interossea cruris = syndesmosis tibiofibularis, die nog versterkt wordt door ligamenten. Er is alleen enige torsie van de fibula t.o.v. de tibia. Bindweefsel is niet rekbaar. Beweeglijkheid lijkt meer op vervorming van het skelet.

Bewegingsmogelijkheden van de enkel:

1) Bovenste spronggewricht (BSG) of art. talocruralis: gevormd door de talus en de distale uiteinden van tibia en fibula: bewegingsmogelijkheden zijn plantairflexie 40/45- en dorsaalflexie 15/20 graden. Het is een scharniergewricht (art. trochogynglimus).

2) Onderste spronggewricht (OSG): bestaat uit het art. subtalaris en art. talocalcaneonavicularis. Mogelijke bewegingen zijn inversie 20- en eversie 10 graden.

De functie van het BSG is in een open keten het initieel plaatsen van de voet en het voorbereiden op volgende belasting situaties en in een gesloten keten het geleidelijk opvangen van het gewicht en het dragen van het lichaamsgewicht. Passieve remming van beweging in het BSG is  musculair, ligamentair (lig. collaterale mediale en laterale) en ossaal (vorm van de talus). Actief door de lengte  van de M. triceps surae.

Enkel traumata bestaan voor ongeveer 90%  uit inversietrauma, 5/10% eversietrauma  en soms rotatietrauma.

Acuut lateraal enkelletsel: bij een lateraal ligamentair letsel beschadigt meestal eerst het lig.talofibulare anterior en daarna het lig.calcaneo fibulare. In tegenstelling tot bij knieblessures heeft een knappend, krakend of scheurend geluid geen significante betekenis in de zin van extra complicaties.