Contact
071 5890221

Bereikbaar van 8:30-17:00 uur

Metatarsalgie, voorvoetklachten

Verzamelnaam voor voorvoetklachten. Meestal ontstaan klachten in dit gebied door een verstoorde drukverhouding tussen de verschillende gewrichten van de voorvoet of door bewegingsbeperking in de enkel.

Plantar plate(PP) tear/rupture

De PP is een firbocartilagineuze structuur die de collaterale ligamenten en de betrokken spieren steunt in het stabiliseren van de tenen. Zou de hoofdoorzaak kunnen zijn van pijn onder MTP 2. Kan ook bij de andere MTP gewrichten voorkomen en wordt ook aangeduid als predislocatie syndroom, cross-over toe deformity of floating toe syndroom.

Sesamoïditis

Kan bestaan uit: tendinitis van de M. flexor hallucis, bursitis sesamoidea, synovitis art. MTP 1, chondromalacie en pijnlijke bi/tri partite ossa sesamoidea. Oorzaak overbelasting.

Predispositie bij: pes cavus, rigide- en /of plantair geflecteerde eerste straal, (F)HL of voorvoetvalgus.